աստուած

աստուած

Dasnabedian 1995: 418

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,4 5,40 6,2 7,11 14,22 14,26 14,33 14,36 14,37 15,1 15,11 15,25 16,6 16,10 19,9 20,17 24,23 25,6 25,21 Acrostiche 1,6
Dieu

freq: 20

(in: բանն աստուած)

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,11
le Verbe Dieu

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՍՏՈՒԱԾ — (տուծոյ.) NBH 1 0320 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θεός deus (իբր Հաստիչ, կամ աստ՝ եւ յաստիս ածօղ, այս ինքն գոյացուցիչ, արարիչ, ստեղծիչ. որպէս ստուգաբանի ʼի բազմաց. տե՛ս Առ որս. ՟Ե. ըստ հյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Է — I. (էի. մանաւանդ էն կամ էնն, էին, զէն, յէէն.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν ens, qui est, deus Որ էն. Աստուած. ինքնագոյակ անեղ. Էակ ըստ ինքեան՝ առաջին եւ հարկաւոր, որոյ ելն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c չ. θεούμαι deificor Աստուած կամ իբրեւ զԱստուածանման լինել: Ասի զսատանայէ եւ զնախաստեղծից ʼի կարգի փառասիրութեան. *Սատանայ՝ որ աստուածանալն կամեցաւ. Յճխ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՑ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. (լծ. հայեացք. ա՛չս, ակն. եւ հայց). դիտողութիւն եւ խուզարկութիւն լաւաց եւ վատթարաց, լաւութեան կամ կարօտութեան, եւ յանցաւորութեան. տեսչութիւն, խնամ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԷՐ — (տեառն, տերամբ. տեարք, տերանց կամ տեարց.) NBH 2 0872 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. κύριος dominus. Իշխան ʼի վերայ ծառայից եւ հպատակաց, եւ սեպհական ընչից. պէտ եւ գլուխ ազգի եւ երկրի՝ մարմնաւոր կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՐՏԱԳԷՏ — (գիտի.) NBH 2 0763 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. καρδιογνώστης qui corda novit, scrutator animi. Գիտակ սրտի. քննիչ գաղտնեաց սրտի. ծածկագէտն աստուած. *Դու տէր սրտագէտ ամենայնի: Սրտագէտն աստուած վկայեաց. Գծ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ն. θεόω deifico Աստուած առնել կամ կացուցանել. տալ աստուածանալ հոգեւորապէս. աստուածանման գործել. սրբել. *Աստուածային հաղորդութիւն աստուածացուցանելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c ա.գ. εὑεργέτης, εὑεργετήσας, ἁγαθοποιῶν, ἁγαθός benefactor, benemeritus, bonus Արարօղ զբարիս. բարի եւ բարեսէր եւ բարեգործ առ այլս. մարդասէր եւ երախտաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՅՍ — (լուսոյ, ով, ոյսք.) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (լտ. լո՛ւքս. յն. ֆօ՛ս, որպէս թէ բոց. դաղմ. լուչ. Ճառագայթ.) φῶς, φωτισμός, φέγγος lux, lumen, illuminatio. Տարր հրեղէն եւ պայծառ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.